2007-04-27

jolas SINBOLIKOA

Joku sinbolikoa agertzen hasten da umeak bi urte dituenean. Garai honetan, irudikapena eta hizkuntza garatzen dira. Une honetan inportanteena da umea gai dela errealitatea islatzeko, bai denboran eta bai espazioan, gai da objektuekin hitz egiteko hauek aurrean ez daudenean, kapaza da beste pertsona bat balitz bezala jokatzeko... Hau da, irudikatzeko gai da.

Joku sinbolikoaren dimentsioak lau dira. Dimentsio hauek orden bat jarraitzen dute, batzuk besteak baino lehenago agertzen dira zeren eta heldutasun kognitibo desberdina behar baitute. Lau dimentsio hauek elkarlotzen dira egiturarekin, adierazi eta adierazlearekin, planifikazioa eta haurtzaroaren deszentrazioarekin.
Hauek dira dauden 4 dimentsio desberdinak:

1. Integrazio dimentsioa lotzen da jokoaren egitura konplexuarekin. Nicolich, Bates eta beste batzuk egiaztatu dute pausu bat dagoela akzio islatuetatik akzio konbinatuetara (normalean lortzen dira bi urte inguruan).

2. Ordezkatze dimentsioak bere baitan hartzen du irudikatutako objektuaren eta sinbolikoaren arteko erlazioak. Lehengo momentu batean kointzidentzia agertzen da: pistola bat irudikatzeko, pistola bat erabiltzen dute. Geroago, umeak ordezkatzen dituzte objektuak beste batzuengatik zeintzuk gordetzen dituzte zerikusi txikia edota ez dute zerikusirik.
3. Lehenengo bere gorputzean eta gero kanpora. Besteok pasiboak ziren eta gero aktiboak izango dira.
4. Planifikazioa.
#argazkiak: lehenengoa eta bigarrena#

No hay comentarios: